Beveiliging events & festivals

Beveiliging evenementen en festivals

Heeft u een evenement of festival waar veel mensen op afkomen, dan wilt u zich niet druk hoeven maken over de veiligheid van uw bezoekers. Voor beveiliging evenementen en festivals kunt u bij Westpoint Security terecht. Vanwege het uitgebreide netwerk van Westpoint Security kunnen wij eenvoudig een beroep doen op extra beveiligers bij grotere evenementen (denk aan meer dan 4000 bezoekers).

Bij grote evenementen is een grondige toegangscontrole gecombineerd met een grote gastvrijheid van belang. De beveiligers van Westpoint Security hebben veel ervaring in het beveiligen van evenementen en festivals en weten waar zij op moeten letten. Ze treden efficiënt en daadkrachtig op indien dat nodig is. Zo bewaren wij de rust en kunt u zich volledig richten op het evenement.

 

Risicoanalyse

Het is uiterst belangrijk om van te voren een risicoanalyse op te stellen voor uw evenement of festival. Door de mogelijke risico’s in kaart te brengen, krijgt u een idee van de veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden, wat de rest risico’s zijn en hoeveel EHBO u nodig heeft. Bij het uitvoeren van een risicoanalyse houden we rekening met statische factoren en dynamische factoren.

Hoe stellen we een risicoanalyse op?

We komen eerst samen om de risico’s die uw evenement of festival met zich meebrengt te bespreken en te noteren. Zijn alle risico’s genoemd, dan bepalen we wat er mogelijk zou kunnen gebeuren met deze risico’s: wat zijn de consequenties? Vervolgens bespreken we wat we kunnen doen om de risico’s weg te nemen. Heeft u het evenement of festival al eerder gepland, dan nemen we de situatie van het vorige evenement mee.

Calamiteitenplan tijdens beveiliging evenementen en festivals

Het kan altijd gebeuren dat er onverhoopt een ongeluk gebeurt of een noodsituatie optreedt tijdens uw festival. In deze gevallen is het belangrijk om te weten hoe u moet handelen en welke maatregelen u moet treffen om uw bezoekers en uw medewerkers in veiligheid te brengen. Dat beschrijven wij in het calamiteitenplan. Op die manier kunnen wij de veiligheid van het publiek grotendeels waarborgen.

Toegangscontrole evenementen kan Westpoint Security ook voor u verzorgen